ПРОИЗВЕЖДАМЕ ЗА НАШИТЕ КЛИЕНТИ:
Индустриални изделия от технически полимери с якостни изисквания за тях, дименсионни изисквания и други. Пластмасови изделия и компоненти с обща употреба – рекламни материали, елементи за електрически и електронни устройства, аксесоари за шивашката промишленост и др.